+421 918 602 366
polnotrend@polnotrend.sk
 •  
 •  
 •  

© Poľnotrend Trebišov a.s. Všetky práva vyhradené. Realizácia COMTECH

 • POĽNOTREND Trebišov, a. s.

  Naším hlavným cieľom je kvalitná poľnohospodárska
  prvovýroba a živočíšna výroba, ktorá je zameraná na produkciu mlieka.
 • POĽNOTREND Trebišov, a. s.

  Naším hlavným cieľom je kvalitná poľnohospodárska
  prvovýroba a živočíšna výroba, ktorá je zameraná na produkciu mlieka.
 • POĽNOTREND Trebišov, a. s.

  Naším hlavným cieľom je kvalitná poľnohospodárska
  prvovýroba a živočíšna výroba, ktorá je zameraná na produkciu mlieka.
 • POĽNOTREND Trebišov, a. s.

  Naším hlavným cieľom je kvalitná poľnohospodárska
  prvovýroba a živočíšna výroba, ktorá je zameraná na produkciu mlieka.
 • POĽNOTREND Trebišov, a. s.

  Naším hlavným cieľom je kvalitná poľnohospodárska
  prvovýroba a živočíšna výroba, ktorá je zameraná na produkciu mlieka.
 • POĽNOTREND Trebišov, a. s.

  Naším hlavným cieľom je kvalitná poľnohospodárska
  prvovýroba a živočíšna výroba, ktorá je zameraná na produkciu mlieka.
 • POĽNOTREND Trebišov, a. s.

  Naším hlavným cieľom je kvalitná poľnohospodárska
  prvovýroba a živočíšna výroba, ktorá je zameraná na produkciu mlieka.
 • POĽNOTREND Trebišov, a. s.

  Naším hlavným cieľom je kvalitná poľnohospodárska
  prvovýroba a živočíšna výroba, ktorá je zameraná na produkciu mlieka.

Naším cieľom je kvalita

Rastlinná výroba

Správame sa ohľaduplne k životnému prostrediu. Výsledkom sú nami starostlivo obrobené polia. Našim cieľom je patriť k tým najlepším.

Živočíšna výroba

Bez živočíšnej výroby poľnohospodár nie je riadnym hospodárom. Našim nosným odvetvím živočíšnej výroby je produkcia mlieka.

Pôda

Pôdu obhospodarujeme šetrným spôsobom tak, aby ani po rokoch užívania nestratila svoju hodnotu.

Copyright © POĽNOTREND Trebišov, a.s. Všetky práva vyhradené.
Realizácia COMTECH